Toetusi kokku:

25 391 658€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

159

Toetatud projektide jagunemine