Toetusi kokku:

70 885 596€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

301

Toetatud projektide jagunemine