Toetusi kokku:

47 467 041€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

32

Toetatud projektide jagunemine