Toetusi kokku:

47 576 560€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

83

Toetatud projektide jagunemine