Toetusi kokku:

173 500 626€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1045

Toetatud projektide jagunemine