Toetusi kokku:

79 790 063€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

400

Toetatud projektide jagunemine