Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaskodu renoveerimine ja sisustamine 2.5.0201.10-0064

Read more

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaskodu renoveerimine ja sisustamine 2.5.0201.10-0064

Read more

Toetusi kokku:

24 382 629€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

268

Toetatud projektide jagunemine

Edulood (1)

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaskodu renoveerimine ja sisustamine 2.5.0201.10-0064

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaskodu renoveerimine ja sisustamine 2.5.0201.10-0064

Endisest täiesti amortiseerunud õpilaskodust on saanud kvaliteetselt renoveeritud igati kaasaegne õpilaskodu, mille sisustus lubab viia läbi õppetöö välist tegevust ükskõik millisele sihtgrupile kvaliteetselt ja kaasaegselt.

Õpilaskodus on spetsiaalselt kohandatud ruumid keskmise vaimupuudega õpilaste elamise ja sotsiaalse toimetuleku treenimise jaoks, mis on kooli jaoks väga tähtis.

Projekti periood: -
Rakendusüksus või -asutus: Rahandusministeerium

Rahastuse jagunemine

Projekti tulemused

  • Projekti tulemusel renoveeriti täielikult õpilaskodu

  • Hoone energiakulu vähendamiseks paigaldati uued uksed ja aknad ning fassaadi- ja katuse soojustus

  • Välja ehitati kõik uued kommunikatsioonid, elekter, küte, ventilatsioon ja veevarustus. Soojavee  tootmiseks mittekütteperioodil paigaldati katusele päikesekollektorid

  • Kokku rajati 332 kaasaegset kõigi mugavustega õpilaste majutuskohta koos vaba aja sisustamise erinevate võimalustega

  • Hoonesse ehitati erialade õppe toetamiseks arvutiklass

  • Kaasaegsed õppebaasid autoremondierialale (kokku neli töökoda), ehituse- ja puidutöö erialale (kolm töökoda) ja käsitööerialale (üks töökoda)