Toetusi kokku:

60 834 384€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

200

Toetatud projektide jagunemine