Toetusi kokku:

33 829 661€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

224

Toetatud projektide jagunemine