Toetusi kokku:

70 144 502€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

269

Toetatud projektide jagunemine