Toetusi kokku:

38 407 192€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

249

Toetatud projektide jagunemine