Toetusi kokku:

55 694 311€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

214

Toetatud projektide jagunemine