Toetusi kokku:

55 449 823€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

252

Toetatud projektide jagunemine