Toetusi kokku:

24 410 540€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

60

Toetatud projektide jagunemine