Toetusi kokku:

46 506 589€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

134

Toetatud projektide jagunemine