Toetusi kokku:

35 039 579€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

283

Toetatud projektide jagunemine