Toetusi kokku:

104 684 133€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

467

Toetatud projektide jagunemine