Toetusi kokku:

29 109 772€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

150

Toetatud projektide jagunemine