Toetusi kokku:

20 626 033€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

182

Toetatud projektide jagunemine