Toetusi kokku:

40 839 301€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

187

Toetatud projektide jagunemine