Toetusi kokku:

34 540 007€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

196

Toetatud projektide jagunemine