Toetusi kokku:

79 603 404€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

337

Toetatud projektide jagunemine