Toetusi kokku:

31 828 867€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

211

Toetatud projektide jagunemine