Toetusi kokku:

55 775 348€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

175

Toetatud projektide jagunemine