Toetusi kokku:

43 792 019€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

175

Toetatud projektide jagunemine