Toetusi kokku:

15 146 318€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

36

Toetatud projektide jagunemine