Toetusi kokku:

29 961 841€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

265

Toetatud projektide jagunemine