Toetusi kokku:

74 121 099€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

323

Toetatud projektide jagunemine