Toetusi kokku:

61 799 957€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

366

Toetatud projektide jagunemine