Toetusi kokku:

85 671 614€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

306

Toetatud projektide jagunemine