Toetusi kokku:

33 865 788€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

244

Toetatud projektide jagunemine