Toetusi kokku:

117 273 230€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

552

Toetatud projektide jagunemine