Toetusi kokku:

67 784 456€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

216

Toetatud projektide jagunemine