Toetusi kokku:

95 049 308€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

218

Toetatud projektide jagunemine