Toetusi kokku:

178 462 095€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

396

Toetatud projektide jagunemine