Toetusi kokku:

54 694 729€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

153

Toetatud projektide jagunemine