Toetusi kokku:

125 475 490€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

532

Toetatud projektide jagunemine