Toetusi kokku:

78 268 774€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

467

Toetatud projektide jagunemine