Toetusi kokku:

54 275 472€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

211

Toetatud projektide jagunemine