Toetusi kokku:

39 846 045€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

185

Toetatud projektide jagunemine