Toetusi kokku:

66 746 853€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

267

Toetatud projektide jagunemine