Toetusi kokku:

95 938 635€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1011

Toetatud projektide jagunemine