Toetusi kokku:

238 863 303€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1656

Toetatud projektide jagunemine