Toetusi kokku:

247 042 827€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1696

Toetatud projektide jagunemine