Toetusi kokku:

231 688 119€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1603

Toetatud projektide jagunemine