Toetusi kokku:

447 394 579€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

3165

Toetatud projektide jagunemine