Toetusi kokku:

441 388 926€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2783

Toetatud projektide jagunemine