Toetusi kokku:

625 461 809€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2912

Toetatud projektide jagunemine