Toetusi kokku:

159 495 437€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1118

Toetatud projektide jagunemine