Toetusi kokku:

161 644 200€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1139

Toetatud projektide jagunemine