Toetusi kokku:

299 749 532€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2312

Toetatud projektide jagunemine