Toetusi kokku:

162 030 981€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1162

Toetatud projektide jagunemine