Toetusi kokku:

926 159 545€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

5239

Toetatud projektide jagunemine