Toetusi kokku:

932 423 103€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

5328

Toetatud projektide jagunemine