Toetusi kokku:

909 434 992€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

5129

Toetatud projektide jagunemine