Toetusi kokku:

516 164 334€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2459

Toetatud projektide jagunemine