Toetusi kokku:

208 083 952€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1169

Toetatud projektide jagunemine