Toetusi kokku:

520 591 866€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2408

Toetatud projektide jagunemine