Toetusi kokku:

526 488 062€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2523

Toetatud projektide jagunemine