Toetusi kokku:

522 547 727€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2447

Toetatud projektide jagunemine