Toetusi kokku:

525 740 547€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

2488

Toetatud projektide jagunemine