Toetusi kokku:

320 668 364€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

1975

Toetatud projektide jagunemine