Toetusi kokku:

171 343 770€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

912

Toetatud projektide jagunemine