Toetusi kokku:

174 902 986€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

945

Toetatud projektide jagunemine