Toetusi kokku:

175 251 010€

Toetuste jagunemine valdkonniti

Projekte kokku:

961

Toetatud projektide jagunemine